Home
Newsflash januari 2016
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten februari 2016
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond :klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste boek terugvinden, klik hier
 
  Vierde publicatie (tweede boek) : 'Hypatia,filosofe en martelares' klik hier
  Vijfde publicatie :  'Synesius, filosoof en bisschop'  (pdf) :  nog niet beschikbaar
13 februari : Opening en receptie
28 februari : De yoga van actie en occultisme
'De wezenlijke eenheid van ieder bestanddeel van de samengestelde dingen in de Natuur -
van ster tot delfstoffenatoom, van de hoogste Dhyan-Chohan tot de kleinste infusoriën, in de meest ruime betekenis en toegepast,
hetzij op de geestelijke, de verstandelijke, dan wel op de stoffelijke wereld -
die eenheid is de enige fundamentele wet in de occulte wetenschap.'

HPB in de “Geheime Leer, deel I, eng. p. 120


Dharma omvat heel veel verschillende betekenissen maar wordt in de Theosofische literatuur veelal omschreven als plicht.

Plicht ervaren we als iets dwingend en vaststaand, iets wat ons van buitenaf wordt opgelegd.
Het is iets wat wij - vooral hier in het Westen - schuwen.

We spreken liever over onze rechten en daarbij onze verantwoordelijkheden.
Plicht vinden we ouderwets.  Plicht, en dus ook Dharma, proberen we te nuanceren en naar onze maatstaven in te vullen.

Echter, het wordt veel ruimer vooral als we plicht bekijken vanuit meerdere definities van Dharma.


YOGA betekent in mystieke zin : de hunkering van de ziel naar hereniging met haar essentie, de Geest.
We willen dieper doordringen in het mysterie van het leven.

Maar we kunnen niet zonder actie, zonder te handelen en dan scheppen we oorzaken die gevolgen hebben.

De leer van reïncarnatie zegt ons duidelijk dat we bepaalde gevolgen slechts zullen ervaren in volgende levens en dat we nu karma ondergaan van vorige levens. Karma betekent ook handeling.

“Hij die zijn dagelijkse plichten vervult zonder gehecht te zijn aan de gevolgen handelt juist.” (Gîta)

Op welk niveau van bewustzijn we ons ook bevinden, dat is onze enige realiteit op dit moment, hoe mayavisch het ook is in vergelijking met het Eeuwige.

Na de dans van Shiva wordt uit het puin een nieuwe wereld geboren.


Dit is zo moeilijk in onze westerse taal te vertalen en heeft veelvuldige betekenissen.
Door te beperken tot plicht is onze invulling van Dharma beperkt en onvolledig.

Nu is het juist onze menselijke opdracht om ons Dharma te leren kennen en tot uitdrukking te brengen.  Daarvoor is kennis, m.n. zelfkennis, vereist. En hierin ligt nu juiste onze grootste levensopdracht: het bereiken van het ZELF.
7 februari : Stilte bijeenkomst
14 februari : Je dharma kennen
Beste vrienden,

Dankzij de inspanningen van iedereen, maar vooral dankzij de hulp van verschillende GLT's, in de eerste plaats onze Nederlandse zusterloge, zijn we vrijwel definitief verhuisd. Vanaf 1 februari zullen we volledig op onze nieuwe locatie gevestigd zijn.
Dankzij al die inspanningen kunnen we het werk van de Meesters, mevrouw Blavatsky, de heren Judge en Crosbie verder zetten.


Uiteraard gaat zo'n verhuis niet onopgemerkt voorbij. Dat moeten we bij wijze van spreken vieren. Hiertoe organiseert de Geünieerde Loge van Theosofen Antwerpen-Deurne op zaterdag 13 februari 2016 een openingsreceptie en dit van 15 tot 17 uur. Naast een korte toespraak is er dan mogelijkheid tot verbroedering met een (niet-alcoholisch) drankje en hapje.

Om de organisatie van de receptie goed te kunnen plannen, vragen we u om of een mailtje te sturen naar theosofie@skynet.be of te bellen naar een van de volgende nummers:
0032 475 41 42 97 of 0032 478 93 83 69.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 5 februari a.s..

Wij danken u alvast voor uw respons en verwelkomen u allen hartelijk.


Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be