Newsflash januari 2015
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten februari 2015
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst.IV 'Oceaan van Theosofie':
'De zevenvoudige samenstelling van de mens' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Derde publicatie : 'Paulus van Tarsus - De ingewijde apostel' klik hier
  Andere publikaties - Gele Reeks' klik hier
8 februari : Zin en onzin van Mindfulness
22 februari : De Meesters van Wijsheid; bron van troost en kracht
'Hoe moeilijk kan het zijn onze aandacht naar binnen te richten!

We laten ons zo gemakkelijk overheersen door vaste gewoonten en patronen!

Hoewel ze ons lijden brengen, aanvaarden we ze met bijna fatalistische gelatenheid, omdat we zo gewend zijn eraan toe te geven.

We kunnen vrijheid dan wel idealiseren, maar als het op onze gewoontepatronen aankomt, zijn we echt slaven.


Het is overduidelijk dat de laatste jaren rond dit gegeven een enorme hype is ontstaan.

Overal groeien cursussen als paddenstoelen uit de grond, om de haverklap verschijnen er boeken en heeft iedereen de mond er van vol.

Maar waar gaat het over?
Wat is mindfulness en hoe dienen we het te beschouwen?

Gaat het hier over een modern fenomeen, de zoveelste modetrend die weer zal overwaaien?


De mensheid is nooit zonder 'vriend' geweest, maar een schare van 'oudere Broeders' waakt over haar evolutie.

De Wijzen stonden bij de wieg van beschavingen en zagen wat de mens kon bereiken.
Ze aanschouwden droevig de teloorgang van diegenen die niet in staat waren de cyclische wet van opgaan en neergaan te weerstaan.
Ze zagen de vernietiging van kunst, architectuur, religie en filosofie en hebben alle Wijsheid bewaard, veilig voor de destructie door de mens en door de tijd.

Indien het niveau het toelaat maken ze deze weer openbaar.

De term 'Mahatma' kwam in gebruik door H.P.Blavatsky en ze refereerde naar hen als diegenen die haar alles hadden geleerd.

Of kunnen we het net als vele andere zaken beschouwen als een moderne uiting van de aloude Wijsheid?
Dit en vele andere vragen zullen in deze lezing behandeld worden.
1 februari : Stilte bijeenkomst
Met de woorden van A.C.: 'moesten de mensen beseffen dat ze gedragen worden door een universele levenskracht en dat ze daar a.h.w. tegenaan kunnen leunen, zouden ze misschien minder bezorgd en angstig zijn.

Onze intelligentie wordt gedragen door een 'Universele intelligentie 'en ons Zelf is een straal van een 'Universeel Zelf'.
Dit is een basis voor stabiliteit.'

De Meesters van Wijsheid zijn voor ons de vertegenwoordigers van deze intelligentie

Maar bespiegeling kan geleidelijk wijsheid brengen.
Natuurlijk vallen we telkens terug in oude patronen, maar langzamerhand lukt het ons eruit te komen en te veranderen.'
                                                                        uit Dagelijkse Reflecties - Sogyal Rinpoche

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be