Newsflash augustus 2015
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten september 2015
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst.V 'Oceaan van Theosofie':
'Lichaam en Astraal Lichaam' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.

  Negende publicatie: 'Plotinus, de nieuwe Plato'  klik hier
  Tiende publicatie : 'Porphyrius, de theürg klik  hier, Jamblichus, de theosoof' klik hier
13 september : Is theosofie een religie ?
27 september : De wereld verbeteren : een utopie?
'De verlichte wijze ziet geen onderscheid tussen een verlichte, onzelfzuchtige Brahmaan, een koe, een olifant, een hond en zelfs een paria die het vlees van honden eet.

Zij die aldus het zien zonder onderscheid in stand houden, beërven zelfs in dit leven de hemel, want het Allerhoogste is vrij van zonde en kent geen onderscheid …'

De Bhagavad Gita, hoofdstuk V.


Het lijkt misschien vreemd om een vraag als titel van een  lezing te nemen, maar dit is wel een zeer essentiële vraag.

Zij wordt en werd heel regelmatig gesteld. In antwoord daarop wijdde HPB er zelfs een heel mooi en prachtig artikel aan. (We kunnen lezen ervan zeker aanraden).

Door hierbij stil te staan gaan we naar de diepste essentie van de Theosofie zelf, staan we stil bij de betekenis van religie en proberen die in een breder kader te plaatsen. 

'Je bent een echte idealist, een wereldverbeteraar, je ideeën zijn mooi maar het zijn utopieën! Denk je nu écht dat de mens vervolmaakbaar is? Onmogelijk, we zijn al duizenden jaren hetzelfde.'

Als overtuigde theosofen hebben we vast al enkele malen deze reactie gekregen tijdens gesprekken over wantoestanden in onze wereld.

UTOPIA : de plaats, de stad die wordt voorgesteld op literair, artistiek of architecturaal gebied als de ideale samenleving, of een ideaal politiek systeem.

Onze samenleving weerspiegelt de toestand van de innerlijke mens.


'Theosofie is de essentie en de oorsprong van alle religies, filosofieën en wetenschappen'.
Dat is wat we in de werken van W. Q. Judge en mevrouw Blavatsky lezen.
Maar wat betekent zo'n uitspraak nu eigenlijk?
En wat bedoelt HPB met 'Theosofie is de Synthese van Religie, Filosofie en Wetenschap'?

Wat is synthese en hoe verhoudt zich dit tot eenheid. Het verwijst naar eenheid. Eenheid en broederschap vormen de 'kerntaak'” van de Geünieerde Loge van Theosofen.
Door voor ons zelf te zoeken naar het antwoord komen we misschien tot een concrete vertaling van 'eenheid van hoofd, hart en handen'. 
6 september : Stilte bijeenkomst
Kan ze gebaseerd worden op andere principes en kan ons dat  helpen om onszelf ook meer innerlijke vrede en evenwicht te geven?

In het verleden zijn er heel wat schrijvers geweest die hun persoonlijke visie op een perfecte maatschappij hebben neergeschreven.

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be