Home
Newsflash juli 2016
Zoals  met alles in de Natuur is er een tijd van activiteit en een tijd van assimilatie.

Ook onze voordrachtgevers nemen even de tijd om nieuwe zuurstof op te nemen, om in september het nieuwe seizoen met vernieuwde inzichten te kunnen starten.

Vakantie - onderbreking

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond, eerste studieavond op 7 september : klik hier

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste en tweede boek
  terugvinden : klik hier
 
  Tiende publicatie  ( tweede boek) : 'Grote Theosofen' : klik hier
Volgens de occulte leer is de onbekende en onkenbare BEWEGER, of het Zelf-bestaande, de absolute goddelijke Essentie.
En omdat dit aboluut Bewijszijn en absolute Beweging is, voor het beperkte gevoel van degenen die dit onbeschrijfelijke beschrijven - is het onbewustheid en onbeweeglijkheid.

Concreet bewustzijn kan niet als eigenschap worden toegeschreven aan abstract Bewustzijn, evenmin als de eigenschap 'nat' aan water - want natheid is het wezenlijke van water en de oorzaak van het nat zijn van andere dingen.

Meditatieve tekst voor deze maand
Bewustzijn houdt beperkingen en kwalificaties in; iets om zich van bewust te zijn en iemand die zich ervan bewust is.
Maar absoluut Bewustzijn sluit de kenner, het gekende en de kennis alle drie in zich en alle drie zijn één .
Wij noemen absoluut bewustzijn ' onbewustheid' omdat het ons toeschijnt dat dit noodzakelijk zo moet zijn.
Zo noemen we het Absolute ook 'duisternis' omdat het voor ons volkomen ondoordringbaar schijnt.

'Geheime Leer' deel I blz.  87 en 56 (Engels)
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be