Newsflash oktober 2014
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten november  2014
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst. III Oceaan van Theosofie :
'De aardketen' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads

* Gele Reeks : Vanaf deze maand proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Eerste publicatie : 'Apollonius van Tyana'
  Zie hiervoor onder de rubriek :'Publikaties - Gele Reeks' of klik hier
9 november : Theosofische gemeenschappen in het 18de eeuwse Amerika
23 november : Symbolen, de taal van de ziel
'To see a world in a grain of sand
  And a heaven in a wild flower,
  Hold infinity in the palm of your hand
  And eternity in an hour.'

  William Blake

  'De wereld te zien in een zandkorrel
  En de hemel in een wilde bloem
  Het grenzeloze te houden in de palm van je
  hand
  En het eeuwige in een uur.'

Sommige leden van de groep waren gehuwd en leefden in gemeenschap, anderen kozen voor de afzondering van heremieten.
Zij werden de 'Gemeenschap van de Vrouw in de wildernis' genoemd naar een van hun geliefkoosde Bijbelplaatsen, Apoc. 12,1-6.

Daar was volgens hen sprake van de Maagd Sophia, die in de geest van Boehme de centrale plaats bekleedde in hun beleving van de theosofische mystiek en die hen ook leidde in de spirituele beoefening van de hermetische wetenschappen, astrologie, magie en alchemie.
Integendeel, in vrijwel alle wijsheidstradities meende men juist dat symbolen uitdrukking geven aan de hoogste werkelijkheid en dus niet met fantasie te maken hebben.

In deze lezing verkennen we de oorspronkelijke betekenis en functie van symbolen.
Zo zullen we ontdekken dat symbolen iets geheel anders zijn dan begrippen.

Een groot verschil is dat begrippen door mensen zijn gemaakt; het zijn abstracties die een bepaalde denkactiviteit vragen.
Zonder mensen zouden er geen begrippen bestaan.Ongeveer tien jaar na de dood van Kelpius vestigde een nieuwe groep Duitse theosofen zich in Pennsylvania.
Na 1724 vormden ze rond Johann Conrad Beissel (1690-1768) de Efrata-gemeenschap (Mi. 5,1-3), waarvan een deel ook weer een monachale levenswijze volgde. Zoals de pythagoreeërs hechtten ze veel belang aan voedsel en muziek om zich voor te bereiden op het komende millennium, de wederkomst van Christus en de hereniging met Sophia.
Want in deze wereld voelden ze zich als vreemdelingen en pelgrims op weg naar geestelijke regeneratie.

Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' voor een filmpje over Kelpius en 'De vrouw in de wildernis'

2 november : Stilte bijeenkomst
Symbolen echter zijn geestelijke structuren die onafhankelijk van ons bestaan en die door ons bewustzijn ontvangen kunnen worden.
Zij behoren tot de wereld van de ziel en onthullen een goddelijke wijsheid, een theosophia.
En net zoals begrippen nodig zijn om de zintuigelijke wereld te begrijpen, zijn symbolen noodzakelijk om de wereld van de hemelen te kunnen ervaren, om de ziel structuur te geven.

Wanneer wij leren om meer symbolisch te denken en te leven, wordt het voor ons mogelijk om op het niveau van de ziel bewust te worden.
Wanneer wij over een uitspraak zeggen dat die symbolisch is bedoeld, vertellen we dat we die uitspraak niet letterlijk moeten nemen, dat zij niet over de werkelijkheid gaat.
Symbool en werkelijkheid zijn voor de meeste mensen tegengesteld aan elkaar.
Maar dit was niet altijd het geval.
De christelijke theosofie begint met de visionaire mystiek van Jacob Boehme (1575-1624) zoals neergelegd in Aurora (1612) en zijn andere werken, die later werden verzameld en uitgegeven door Gichtel (1682).
In vorige lezingen behandelden we leven en werk van een aantal geestelijke leerlingen van Boehme: Johann Georg Gichtel (1638-1710) en de engelenbroeders in Amsterdam;John Pordage (1608-1681) en Jane Leade (1623-1704) met haar filadelfiërs in Engeland.

In 1694 emigreerde een groep Duitse theosofen via Engeland naar Pennsylvania om in de ongerepte natuur aan de oever van de Wissahickon in alle vrijheid te kunnen leven volgens hun nieuw levensinzicht.
Hun leider was Johannes Kelpius (1673-1708), een vrome en geleerde theosoof. 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be