Home
Newsflash oktober 2016
De diepste waarheid van wie je bent is niet
'ik ben dit' of 'ik ben dat',
maar 'Ik Ben'.

Uit 'Een met alle leven '- Eckhart Tolle

6 november : Stilte bijeenkomst

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Studiedagen op woensdag avond : momenteel bestuderen we het artikel 'Psychische en Noëtische                  Werking' te vinden in ons tijdschrift nr 9 (1 en 2).
   Vanaf de tweede woensdag van november  : Gevolgen van ons denken (tijdschrift :Theosofie, vol 5, nr 4)

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste en tweede boek
  terugvinden : klik hier
 
   Tweede publicatie  ( derde boek) : 'Djabir, Vader van de Alchemie' :klik hier
   Derde publicatie  ( derde boek) : 'Al Kindi, arabische filosoof' : nog in opbouw
'Wat is het dat was, is en zal zijn, of er een Heelal is of niet, of er goden zijn of niet?',

vraagt de esoterische Senzar catechismus.

'RUIMTE'


Lees meer...
Meditatieve tekst voor deze maand
Volgens de Heer Judge zou de gewone mens niet weten wat rechtvaardigheid werkelijk inhoudt, getuige zijn uitspraak in de Karmaspreuken van zijn hand, waarin hij stelt:

Karma is zowel barmhartig als rechtvaardig.

Barmhartigheid en rechtvaardigheid zijn slechts de tegengestelde polen van één enkel geheel, en bij de werkingen van karma is barmhartigheid zonder rechtvaardigheid niet mogelijk.

Lees meer...
13 november : Wetmatigheden en rechtvaardigheid
27 november : Het wijze Hart

Overzicht voordrachten
In een van de artikels die voor deze lezing werd geraadpleegd, lezen we: 'het enige boek dat het waard is gelezen te worden, is het Hart'. 

We horen dan ook vaak de uitspraak: 'je moet vanuit je hart leven'.

Dat lijkt makkelijk, maar als we daar nauwer bij stil gaan staan, dan blijkt dit 'leven vanuit het Hart' niet zo eenvoudig. 

Het Hart is een symbool met veel diverse, soms elkaar tegensprekende betekenissen.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be