Newsflash maart  2015
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten april 2015
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst.V 'Oceaan van Theosofie':
'Lichaam en Astraal Lichaam' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads of onder 'Publicaties' voor        inspirerende teksten

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Zesde publicatie : 'Albinus' klik hier
  Vijfde publicaties - Gele Reeks: 'Marcus Aurelius': klik hier
12 april : Materie, de schaduw van het geestelijke
26 april : Theosofie en hermetisme
'De buitengewone kwaliteiten van bijzondere wezens  die hun ware natuur verbergen, ontgaan gewone mensen zoals wij, ondanks al onze inspanningen hen te herkennen.

Aan de andere kant zijn zelfs gewone charlatans in staat anderen te misleiden door zich als heiligen te gedragen.'

Patrul Rinpoche


* De bedoeling van deze voordracht is om U even te laten stilstaan bij datgene wat wij MATERIE noemen.
Ik zeg wel degelijk wat we ‘Materie’ noemen, want, hoe meer we op een ‘wetenschappelijke’ en zelfs ‘theosofische’ manier trachten in te zoemen op die ‘Materie’ hoe meer deze ‘ongrijpbaar’ wordt.

* Indien we de termen Materie en Geest gaan gebruiken, dan is het nodig om daar al een voorlopige definitie van te geven ten einde begripsverwarring te voorkomen.Magie, alchemie en astrologie worden occulte wetenschappen genoemd en ze behoren tot het hermetisme in de brede zin van het woord.
Ze zijn alleen zinvol als men uitgaat van de eenheid van al het bestaande: de onverbrekelijke band tussen de goddelijke wereld, de natuur, de kosmos en de mens.

Zowel bij oude als bij moderne theosofen vormen magie, alchemie en astrologie een integraal bestanddeel van hun denk- en leefwereld.

Magie, zo schrijft HPB, is de kennis van de wijze waarop de alwetendheid en de almacht van de geest en diens beheersing van de natuurkrachten kunnen worden verworven door het individu, terwijl het nog in het lichaam leeft.
5 april : Stilte bijeenkomst
Gichtel, Pordage en Kelpius waren uitstekend onderlegd in de alchemie en moeten worden beschouwd als spirituele alchemisten, die toch ook meenden dat hun inzichten en kunst konden leiden tot resultaten in de fysische wereld.

Voor deze christelijke theosofen kon alchemie alleen worden beoefend onder leiding van de heilige Sophia, want niemand was in staat om op eigen kracht de verborgen wijsheid te ontdekken en het boek van de natuur te openen.

* Zie ook in verband met dit thema, ons tijdschrift 'Theosofie' Vol9 Nr 1, dat bijna volledig gewijd is aan het hermetische onderricht en Hermes Trismegistus
Wat is Materie? Heel simpel kan je zeggen :

a) Materie is  wat kan bewogen worden, en Geest is wat doet bewegen.
b) Of, je kan ook zeggen : Geest is Leven en Materie is datgene wat ‘belevendigd’ wordt.
c) Of; Geest is Bewustzijn en het enige waardoor Materie kan waargenomen worden.
d) Of; Geest is het subjectieve en Materie is het objectieve.

Indien we dus iets willen duidelijk maken over Geest en Materie dan kunnen we dit eigenlijk enkel doen in de vorm van ‘tegenstellingen’.
En, zo moet je de titel van de voordracht ‘Materie, de schaduw(sluier) van het Geestelijke’ niet zien als een ‘definitie’, maar eerder als één van de vele mogelijke ‘metaforen’ die we kunnen gebruiken. 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be