Newsflash maart  2014
13 april : Nederigheid als kompas
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten april  2014
*Teksten voor onze komende studiedagen op woensdag avond (vanaf half april) i.v.m.
  Hfst III  Oceaan van Theosofie 'De aardketen' : klik hier
* Aan hen die de eerste zondag van de maand de 'Geheime Leer'-klas willen volgen, willen we vragen
  de 'Proloog' voor te bereiden vanaf pagina 40 t.e.m. 44
* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe
27 april : Metanoia: de ommekeer van het hart
Johannes de Doper gebruikt het begrip 'metanoia' wanneer hij doopte in de Jordaan en verkondigde: 'Kom tot inkeer. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.'
Metanoia betekent dat we een 'nieuw' hart, een 'nieuw' verstand en een 'nieuwe' wil verwerven.
Het stadium van metanoia is bereikt indien we met geheel ons wezen kunnen zeggen: 'niet mijn wil, maar uw Wil geschiede.'
Mede aan de hand van de mythe van de grot van Plato en de parabel van de verloren zoon wordt in deze lezing nader stil gestaan bij het hoe en waarom van metanoia.
“Als de dimensie van ruimte verloren gaat of niet bekend is, nemen de dingen van deze wereld een absolute betekenis aan, een ernst en gewicht die ze in werkelijkheid niet hebben.

Als de wereld niet wordt gezien vanuit het perspectief van het vormloze, wordt hij een bedreigende plaats en uiteindelijk een oord vol wanhoop.

De profeet uit het Oude Testament moet dat gevoeld hebben toen hij schreef: 'Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor zijn'”.

Een met het Leven         E.Tolle
Nederigheid vormt een essentieel onderdeel bij zowat alle grote religieuze tradities.
Met uitspraken in o.a. De Stem van de Stilte (Ned. p. 41), nl.
“Wees nederig als ge tot Wijsheid wilt komen. Wees nederiger nog, wanneer ge Wijsheid meester zijt geworden”
benadrukt ook de Theosofie dit gegeven.
* De 'Stilte bijeenkomst is gepland op :

Alle wijsheidstradities roepen de mens op  'wakker' te worden.
De mens leeft immers in een toestand van geestelijke duisternis en bewustzijnsvernauwing.
Daardoor zijn we systematisch blind voor de dimensie van het Heilige.
Ook zijn we blind voor de aanwezigheid van onze Ziel, zodat we denken dat we niets anders zijn dan een biologisch organisme.

We ervaren het leven niet langer als een gave, die in dankbaarheid aan de Heilige moet worden teruggeven, maar zien onszelf als bron en centrum van het leven.
Daardoor raken we verstrikt in de vicieuze cirkel van ikgerichtheid, die steeds maar hongeriger wordt naarmate deze meer wordt bevredigd.

Een betrouwbare weg uit deze cirkel van wanhoop kan alleen maar beginnen met een omkering van het hart, met wat de mystieke traditie metanoia noemt.
Metanoia betekent het veranderen, de transformatie (meta) van de nous, d.w.z. van dat vermogen in ons dat de basis vormt voor onze ervaring van het Heilige, maar dat helaas slachtoffer is van talrijke identificaties en fascinaties.
Maar wat wordt nu eigenlijk met nederigheid bedoeld? Is het een deugd die we ons eigen moeten maken? Kunnen we spreken van nederigheid als houding en wat betekent dat dan? Wat is de bron van nederigheid en als we die bron kennen en kunnen aanboren, zijn we dan in staat nederigheid als een soort levenskompas, een soort richtingswijzer in ons leven toe te passen?
Zijn we dan in staat daadwerkelijk te zeggen: “Geef op uw leven als ge leven wilt”?
6 april  : Aspecten van 'Zijn
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be