* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst.VI 'Oceaan van Theosofie':
'Kama-Begeerte ' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads of onder 'Publicaties' voor        inspirerende teksten

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Zesde publicatie : 'Ammonius Saccas' klik hier
  Vijfde publicaties -  'Galenus': klik hier
Newsflash mei 2015
Om bij stil te staan
Om onze voordrachtgevers even de tijd te gunnen om op adem te komen, wordt tijdens de maanden juni, juli en augustus ons voordrachtenseizoen even onderbroken.

Wij danken u alvast voor uw aanwezigheid tijdens dit seizoen en wensen u fijne zomermaanden.

Het programma van het nieuwe seizoen kan u terugvinden onder de rubriek 'activiteiten'

Onze studiedagen op woensdagmiddag en -avond blijven nog doorlopen tijdens de maand juni.


GL I pagina 56 :  Absoluut Bewustzijn en Bewustzijn

Volgens de occulte leer is de onbekende en onkenbare BEWEGER, of het Zelf-bestaande, de absolute goddelijke Essentie.
En omdat dit aboluut Bewijszijn en absolute Beweging is, voor het beperkte gevoel van degenen die dit onbeschrijfelijke beschrijven - is het onbewustheid en onbeweeglijkheid. Concreet bewustzijn kan niet als eigenschap worden toegeschreven aan abstract Bewustzijn, evenmin als de eigenschap 'nat' aan water - want natheid is het wezenlijke van water en de oorzaak van het nat zijn van andere dingen.
Bewustzijn houdt beperkingen en kwalificaties in; iets om zich van bewust te zijn en iemand die zich ervan bewust is.

Maar absoluut Bewustzijn sluit de kenner, het gekende en de kennis alle drie in zich en alle drie zijn één .
Wij noemen absoluut bewustzijn ' onbewustheid' omdat het ons toeschijnt dat dit noodzakelijk zo moet zijn. Zo noemen we het Absolute ook 'duisternis' omdat het voor ons volkomen ondoordringbaar schijnt.

Even assimileren
Zomerklas 2015

Hieronder vindt u reeds een glimp van het programma voor de zomerklassen in augustus, waarvoor wij enkele gastsprekers hebben uitgenodigd: ( verder details volgen in een latere 'newsflash')

05 aug - Theosofie en Alchemie

12 aug - Pluto op de as van de zwarte zon en de diamant
              -graag eigen horoscoop meebrengen-

19 aug - De essentie van de Dierenriem

26 aug - Meester van licht en donker
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be