Newsflash november 2014
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten december 2014
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst. III Oceaan van Theosofie :
'De aardketen' : klik hier
* Op woensdagen 24 en 31 december zullen er geen studiedagen zijn.

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Tweede publicatie : 'Simon Magus'
  Zie hiervoor onder de rubriek :'Publikaties - Gele Reeks' of klik hier
14 december : Dromen en innerlijk ontwaken
28 december : De esoterische betekenis van het gebed
'Alles wat je volledig aanvaardt
brengt je naar de vrede,
ook het aanvaarden
dat je niet kunt aanvaarden,
dat je je verzet'.


De Stilte Spreekt, p. 66, E. Tolle

What's in a dream?

Dromen doen we allemaal.

Sommigen herinneren zich zo goed als niets, anderen kunnen in geuren en kleuren fantastische droom-verhalen vertellen.

De natuur en de betekenis van échte dromen kan niet worden begrepen als we niet erkennen dat er in de mens een onsterfelijk Ego huist.

Gebed is een essentieel onderdeel in de spirituele praktijk van zowat alle religieuze tradities.

Een boek als “Pray without ceasing” toont dat des te meer aan.

Als we gebed nader gaan bekijken, dan merken we dat er verschillende functies aan verbonden zijn.

Zo is de meest gekende functie het vragen van vergiffenis of het vragen van tussenkomsten van God, Goden of het Allerhoogste.

Maar hoe zit dat in de Theosofie, de esoterische Wijsheidsreligie ?

Als we vanuit deze visie naar gebed kijken, krijgen we een zeer tegenstrijdig antwoord.
In de droom gebruiken we een ander soort zintuigen.
Beelden, gebeurtenissen, klanken en kleuren worden waargenomen.

Op die manier probeert het ware Ego ons te bereiken, via de Universele taal van de droom.
7 december : Stilte bijeenkomst
Aan de ene kant wordt er fel van keer gegaan, aan de andere kant lijkt gebed toch te worden aangemoedigd.
Wat maakt deze paradox? Hoe kunnen we daar mee omgaan?

Bestaat er misschien dan toch zo iets als een “esoterisch” gebed en wat zou dat kunnen inhouden? 

Via de klassieke Theosofische literatuur en diverse artikels uit onze tijdschriften proberen we nader op deze vraag in te gaan.
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be