Home
Newsflash januari 2018
Als je in stilte naar een mens of een boom kijkt, wie kijkt er dan?
Iets dat dieper is dan de persoon. Het is bewustzijn dat naar zijn schepping kijkt.

In de Bijbel staat dat God de wereld schiep en zag dat die goed was.

Dat is wat je ziet als je kijkt vanuit de stilte, zonder erbij te denken.

Uit: De Stilte spreekt,  p. 17, E. Tolle


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Zesde publicatie  (vierde boek) : 'Hadewych' : klik hier
   Zevende publicatie  (vierde boek) : ' Fakhroeddin'   : nog in opbouw
Beteugel met uw Goddelijke uw lager Zelf.
Beteugel met het Eeuwige het Goddelijke.

Ja,  groot is hij die de verdelger van begeerte is.
Nog groter hij, in wie het Goddelijke Zelf zelfs de kennis van begeerte heeft verdelgd.

Bewaak gij het Lagere opdat het niet het Hogere besmeurt.

De weg naar uiteindelijke vrijheid ligt in uw ZELF.
Die weg begint en eindigt buiten Zelf.

De Stem van de Stilte pagina 41 en 42
4 februari : Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
Wat is onsterfelijkheid ?

'Reikend tot aan de verblijfplaats van Brahman, zijn de (bewoners van de) werelden onderworpen aan opeenvolgende geboorten,
maar wie mij bereikt, zal nimmer worden wedergeboren.'

uit : 'Bhagavad Gita '

Lees de  volledige artikels onder rubriek : 'Eigen Publicaties'


Voordrachten

Voor Nederland ; 'Voordrachten'


Studiemateriaal aangeboden voor februari
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Vanaf september 2017 wordt het programma van de GLT ook aangekondigd via Facebook.
kijk op 'geünieerde loge van theosofen'
Indien u een Facebookaccount hebt, kan u deze pagina raadplegen.
12 februari : Filmvertoning :'Zoektocht naar de stilte'
25 februari : Stilte, vanzelfsprekend of een voorrecht ?
Als we naar de wereld om ons heen luisteren, dan merken we dat we eigenlijk voortdurend omringd zijn door lawaai en geluid.
Het is voor ons niet meer zo vanzelfsprekend om het onderscheid tussen die twee te kunnen maken.

Voor veel mensen is geluid zoals muziek, spelende kinderen, klussende buren… gelijk geworden aan lawaai.
Het differentiëren is hoe langer hoe moeilijker

Lees meer...
Vandaag zullen we a.h.v. de film 'de zoektocht naar stilte' niet alleen nader ingaan op wat er in de film werd gegeven, maar dit ook kaderen binnen de theosofische leer.

Stilte heeft veel betekenissen.

We bedoelen hier over het algemeen mee : een geruime tijd zonder menselijke geluiden.
Het is niet de afwezigheid van geluid maar wel van lawaai, geleuter, reclame, televisie en internet.

We kunnen het nooit echt stil maken, zelfs niet met de beste technologie.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be