* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst.VI 'Oceaan van Theosofie':
'Kama-Begeerte ' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads of onder 'Publicaties' voor        inspirerende teksten

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Achtste publicatie  : 'Ammonius Saccas' klik hier
  Negende publicatie : 'Plotinus' klik hier
 
Newsflash juni 2015
Om bij stil te staan
Om onze voordrachtgevers even de tijd te gunnen om op adem te komen, wordt tijdens de maanden juli en augustus ons voordrachtenseizoen even onderbroken.

Wij danken u alvast voor uw aanwezigheid tijdens dit seizoen en wensen u fijne zomermaanden.

Het programma van het nieuwe seizoen kan u terugvinden onder de rubriek 'activiteiten'

Onze studiedagen op woensdagmiddag en -avond blijven nog doorlopen tijdens de maand juni.


What is the Will?

Will is the energy of Consciousness expressed in action, on any plane of manifestation.
There are many aspects of the Will, from the ordinary one which is 'the will to live' and is expressed in the automatic physical action, such as the heart-beat, digestion, etc.; that of the actions following on ordinary thought, desires and wants; that which is developed by various forms of practice; to the highest phase, that of the Spiritual Will.
This phase is developed by true unselfishness, a sincere and full desire to be guided, ruled and assisted by the Higher Self, and to do that which, and suffer or enjoy whatever, the Higher Self has in store for one by way of discipline or experience.

Answers to Questions page 109Wat is de Wil?

Wil is de energie van Bewustzijn, uitgedrukt in actie, op ieder gebied van manifestatie.
Er zijn verschillende aspecten van de Wil: van de meest algemene, welke 'de wil om te leven' is en zich uitdrukt via de automatische fysieke functies, zoals de hartslag, spijsvertering e.a.; deze van de acties die volgen op algemene gedachten, verlangens en begeerten; die ontwikkeld worden door verschillende vormen van praktijk; tot aan de hoogste fase dat van de Spirituele Wil.
Deze fase wordt ontwikkeld door ware onzelfzuchtigheid, een eerlijk en compleet verlangen om te worden begeleid, geregeerd en bijgestaan door het Hoger Zelf, en dat te doen wat, en het lijden of geluk te ondergaan, wat het Hoger Zelf ook voor iemand voorhanden heeft, bij wijze van discipline of ervaring.
Vakantie !
Zomerklas 2015

Hieronder vindt u reeds een glimp van het programma voor de zomerklassen in augustus, waarvoor wij enkele gastsprekers hebben uitgenodigd: ( verder details volgen in een latere 'newsflash')

05 aug - Theosofie en Alchemie

12 aug - Pluto op de as van de zwarte zon en de diamant
              -graag eigen horoscoop meebrengen-

19 aug - De essentie van de Dierenriem

26 aug - Meester van licht en donker
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be