Newsflash februari 2015
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten maart 2015
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst.V 'Oceaan van Theosofie':
'Lichaam en Astraal Lichaam' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Vijfde publicatie : 'Marcus Aurelius' klik hier
  Vierde publicaties - Gele Reeks: 'Paulus van Tarsus': klik hier
8 maart : W.Q.Judge, een voorbeeld van broederschap
22 maart : Naastenliefde, icoon uit de Oude Wijsheid
'Wat is het Zicht?

Het is niets minder dan de dingen werkelijk zien zoals ze zijn;

weten dat de ware natuur van de geest de ware natuur van alles is;

en de realisatie dat de ware natuur van onze geest de absolute waarheid is.'

Uit 'Dagelijkse reflecties, Sogyal Rinpoche'


In vele theosofische organisaties wordt jaarlijks bij het overlijden van deze man stilgestaan.

Ook in een GLT is dat een jaarlijks terugkerende traditie.

In deze lezing willen we niet alleen als  een soort eerbetoon, maar tevens als een sublieme illustratie focussen op Judge door zijn werk en zijn leven te belichten vanuit een van onze belangrijkste leerstellingen,
nl. eenheid of broederschap. Judge is daartoe de uitgelezen persoon.

Het is niet zo maar dat zijn talloze geschriften bol staan van verwijzingen naar dit ideaal en feit, maar de man belichaamde het ideaal van eenheid en realiseerde het als levende kracht in zijn gehele leven.
Door de parabel van de barmhartige Samaritaan en 'de ode aan de liefde' die aan de Apostel Paulus wordt toegeschreven, zou het kunnen lijken dat met name het christendom geassocieerd kan worden met Naastenliefde.
Niets is minder waar.

Bij het bestuderen van de theosofische leringen komen we veelvuldig de term Naastenliefde tegen.                                 Ook equivalenten daarvan, zoals onzelfzuchtigheid, barmhartigheid, broederschap, menslievendheid en  mededogen -dat in 'de Stem van de Stilte'
zelfs als 'de Wet der Wetten' wordt omschreven-
nodigen ons uit om eerder een altruïstische dan egoïstische houding aan te nemen ten opzichte van onze medemens en in de mate van het mogelijke het lijden van medeschepselen te verlichten.

1 maart : Stilte bijeenkomst
Toch blijkt al snel dat ook de theosofie hierop geen patent heeft, want het beoefenen van naastenliefde wordt wereldwijd overal en in elke spirituele traditie als een universeel uitgangspunt aangereikt om de mens aan te sporen zich in de naaste te verplaatsen, zich boven zichzelf te verheffen en daar waar mogelijk deze deugd in praktijk te brengen.

We kunnen dit gegeven dus terecht als een icoon uit de Oude Wijsheid zien.

In de Paramita's -de trancendentale deugden- staat Dana of 'de sleutel van menslievendheid en onsterfelijke liefde' op de eerste plaats.

Hierbij wordt echter meteen duidelijk dat deze deugd het fundament legt voor nog een aantal kwaliteiten die de mens zou kunnen nastreven -door 'zelfuitgedachte en zelfopgelegde' pogingen- om vervolgens via deze weg steeds meer de persoonlijke mens te leren beheersen en zo uit te groeien tot een menselijker en hoger Mens, zoals dat in de evolutie is bedoeld.
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be