Home
Newsflash september 2018
'De mens moet, wil de stem het vermogen om te kwetsen hebben ingeboet, dat punt hebben bereikt, waar hij zichzelf slechts ziet als één uit de grote scharen, die leven; één der zandkorrels her- en derwaarts gespoeld door de zee van het deinend bestaan.

Licht op het pad (pagina 83)

Lees meer... 
Werkelijke intelligentie werkt in stilte.

Stilte is waar je creativiteit en oplossingen voor problemen vindt.

(Uit, De Stilte Spreekt, E. Tolle, p. 16)* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede, derde en vierde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Eerste publicatie  (vijfde boek) : 'Jan Van Ruusbroec': klik hier
   Tweede publicatie  (vijfde boek) : 'Tsong-Kha-Pa': nog in opbouw
7 oktober: Stilte bijeenkomst
De geestelijke evolutie van de innerlijke, onsterfelijke mens vormt de grondstelling van de occulte wetenschappen.

De onderzoeker dient te geloven in :

a. het ENE universele leven, onafhankelijk van de stof

en

b. de individuele intelligenties, die de verschillende manifestaties van dit beginsel bezielen.

Het ENE LEVEN staat in nauw verband met de ene wet die de wereld van het Zijn beheerst - KARMA.

de Geheime Leer deel I  634 (engelse pagina)

Wat is het werk van Karma ? : Lees meer...
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten

Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Studiemateriaal aangeboden voor oktober
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

14 oktober: De mens eeuwige pelgrim
28 oktober: De geheime leer van Plotinus: het neoplatonisme
'Pelgrim' is de benaming aan onze Monade gegeven (de twee in één) gedurende haar kringloop van incarnatie.

Het is het enige en onsterfelijke beginsel in ons, daar het een ondeelbaar deel is van het ongerepte geheel, de Universele Geest, waaruit het emaneert en waarin het wordt opgenomen aan het einde van de cyclus.


(Uit: voor studie in de GLT)

Lees meer...
Plotinus (205-270) is samen met Plato en Aristoteles de belangrijkste denker van de oudheid. Hij is de grondlegger van het neoplatonisme, een religieus-filosofisch systeem dat ook op het christendom zeer veel invloed heeft uitgeoefend en dat door HPB theosofie wordt genoemd.

Als school bestond het neoplatonisme of de neoplatonische theosofie, zoals HPB zegt, van het midden van de derde eeuw tot het verdwijnen van de platonische Academie in Athene in 529, dus ongeveer 300 jaar

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be