Newsflash september 2014
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten september  2014
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst. III Oceaan van Theosofie :
'De aardketen' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads
12 oktober : Evolutie, vindingrijk en zinvol
23 oktober : Bewustzijn actief of passief ?

'Werkelijke intelligentie werkt in stilte.

Stilte is waar je creativiteit en oplossingen voor je problemen vindt'


(Uit: De Stilte Spreekt, p. 16, E. Tolle)


Hoe we ook kijken naar de mens, we zullen in de spirituele traditie altijd benadrukt zien dat hij in de eerste plaats een Geestelijk wezen is, goddelijk in de kern, en onlosmakelijk verbonden met alle wezens, met ALLE Leven, om hem heen.

Ook kunnen we, als we uitgaan van de lange evolutieperioden die we al achter de rug hebben, concluderen dat hij toch al een behoorlijk eindje is gevorderd op het evolutionaire pad.

Hij neemt in de evolutieketen een soort SPILPOSITIE in. Er zijn immers een aantal rijken onder hem.
* Heb je jezelf al eens afgevraagd hoe het komt dat een zonnebloem zich wendt naar de Zon, of waarom een zalm van de Stille Oceaan de bijzondere eigenschap vertoont om terug te keren naar de plaats waar hij uit het ei gekomen is om zich daar te vermenigvuldigen?

* De gehele Natuur is een groot magisch schouwtoneel waar alle wezens die er in leven, spontaan vanuit zichzelf weten wat ze wanneer moeten doen om te overleven, behalve de mens.

* Als al die wezens, zonder verstand, er in slagen om hun noodzakelijke kennis uit zichzelf te halen, waarom kan dan die slimme Mens dat dan niet?


Maar tegelijkertijd is er op zijn eigen gebied ook nog veel onontgonnen terrein.
Evolutie, zoals in de Theosofie bezien, houdt in dat alles aan de 'Wet van Evolutie' onderhevig is, van het grootst mogelijke stelsel tot aan het kleinste atoom.
En altijd komen we uit bij de Monade..
5 oktober : Stilte bijeenkomst
In deze voordracht trachten we de weg te openen naar 'intuïtief weten' door ons bewust te worden van ons 'centrum' van bewustzijn (bewustzijn per se).
'Wijsheid is niet iets van het denken maar van het Zien.' (boeddhistisch citaat)
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be