Home
Newsflash augustus 2017
Op algemene vraag zal vanaf september 2017 het eerste deel van de stiltebijeenkomst bestaan uit een geleide meditatie

'De roos moet opnieuw worden als de knop, geboren uit haar moederstengel, voordat de parasiet zich door haar hart heen gegeten en haar levenssap gedronken heeft. 

De gouden boom ontwikkelt zijn juwelen knoppen, aleer zijn stam verweerd wordt door de storm. De Leerling moet de kindstaat die hij verloren heeft herwinnen, voordat de eerste klank zijn oor kan treffen.'

De Stem van de Stilte, p. 18-19


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Eerste publicatie  (vierde boek) : 'Ibn Gabirol of Avicebron' : klik hier
   Tweede publicatie  (vierde boek) : 'Franciscus van Assisi ' : nog in opbouw
Het is een wet van occulte dynamica dat :
'een gegeven hoeveelheid energie, aangewend op het geestelijke of astrale gebied, veel grotere gevolgen teweegbrengt dan dezelfde hoeveelheid, toegepast op het stoffelijke, objectieve bestaansgebied.'

De Geheime Leer (ned.pagina 715)
Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten
Voor Nederland ; 'Voordrachten'
Als we kijken naar de onenigheid in de wereld van vandaag, wordt het steeds duidelijker dat de mens zich terug bewust dient te gaan worden over zijn ware Denkvermogen en het belang van het theosofische gedachtengoed.


'Over de aard van ons Denkend Beginsel'

Citaten uit : ' De Sleutel tot Theosofie (pag. 164...)

Manas is een 'beginsel' en toch een 'entiteit' en individualiteit of ego.
Hij is een 'god' en toch is hij gedoemd tot een eindeloze cyclus van incarnaties; voor elk daarvan wordt hij verantwoordelijk gehouden en voor elk daarvan moet hij lijden.

De sleutel tot het verklaren van deze blijvende en kortstondigheid ligt in het dubbele bewustzijn van ons denkvermogen, de tweevoudige aard van het mentale 'beginsel'.

Lees meer...

Meer artikels over Manas/Denkvermogen  : 'Eigen Publicaties'
Tussen Kerstmis en Pasen is het astrale licht van de aarde jong en dynamisch en dit kan door ons gebruikt worden om onze voornemens kracht bij te zetten.

We proberen onze beloften en voornemens te onderzoeken en die uit te voeren, vanuit een innerlijke overtuiging.

Op een zeker moment zien we het belang in van de studie van de theosofie, het belang van het bestaan van de GLT en willen we ons inzetten om de GLT te ondersteunen door vrijwillige bijdragen in tijd, werk en geld en we ondertekenen de kaart van aansluiting.

Lees meer...
Studiemateriaal aangeboden voor september
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Vanaf september 2017 wordt het programma van de GLT ook aangekondigd via Facebook.
kijk op 'geünieerde loge van theosofen'
Indien u een Facebookaccount hebt, kan u deze pagina raadplegen.
10 september : De zoektocht naar waarheid
24 september : De kracht van een gelofte
Het thema waarheid komen we overal in de theosofische literatuur tegen; feitelijk is theosofie Waarheid.
De lijfspreuk van de Theosofische Beweging is dan ook: 'Er is geen religie hoger dan de Waarheid'.

Mevrouw Blavatsky stond in één van haar artikelen hierbij specifiek stil en stelde dat  deze uitspraak alle werkers voor theosofie zou dienen te inspireren om Waarheid te verwelkomen, waar die ook gevonden wordt, zonder voorliefde voor het ene geloof tegenover het andere.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be