'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
Studiemateriaal aangeboden voor september
Het geestelijke bewustzijn; het manasische denken, verhelderd door het licht van buddhi, dat wat subjectief abstracties waarneemt.

Het zintuigelijk bewustzijn; het lagere manasische licht, dat niet is te scheiden van onze stoffelijke hersenen.

De MANAS, de nous, 'een god', een goddelijk beginsel, zal altijd door de afdaling belemmerd en verlamd worden, omdat het heteregone altijd de overhand heeft op het homogene.

In iedere mens sluimeren geestelijke en goddelijke krachten, hoe verder zijn geestelijke visie reikt, hoe machtiger de god in hem is.

Onze 'god' is niet de universele godheid, maar slechts een 'vonk' uit de ene oceaan van goddelijk vuur.
Onze god in ons, 'onze Vader in het verborgene' is wat wij het 'HOGER ZELF' noemen, Atma.

De oorspong van onze incarnerende ego, evenals van alle oorspronkelijk emanaties van het Ene Onbekende Beginsel, is een god.
Maar sedert zijn 'val in de stof' en omdat hij gedurende de hele cyclus, van het begin tot het einde steeds moet incarneren, is hij niet langer een vrije en gelukkige god, maar een arme pelgrim die op weg is om te herwinnen wat hij verloren heeft.

Meer artikels over Manas/Denkvermogen  : 'Eigen Publicaties'
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be