'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
2019 : Onze wensen voor iedereen
Is het niet waar dat we nu kunnen terugkijken en glimlachen op alles wat ons in het verleden is overkomen?
Het zag er destijds vreselijk uit, maar het is voorbij, en we kunnen zien dat juist uit die dingen iets van baat, van kracht en wijsheid kwam.


Vooruit en opwaarts is ons motto,
en we kunnen er verder aan toevoegen wat de Oude Leeuw van de Punjab ook deed, het woord


'FOREVERMORE'
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be