'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
Studiemateriaal voor deze maand
Ze zijn tweevoudig van aard, omdat ze zijn samengesteld uit :

a) de redeloze brute energie, die eigen is aan materie
b) de intelligente ziel of het kosmische bewustzijn, dat die energie richting geeft, en leidt en dat de gedachte van een Dhyan-Chohan is, die de verbeeldingskracht van het universele denkvermogen weerspiegelt.
....

Ze hebben echter allen recht op de dankbare eerbied van de mensheid, en de mens zou er steeds naar moeten streven de goddelijke evolutie van ideeën te bevorderen, door naar zijn beste kunnen een medewerker van de natuur te worden bij haar cyclische taak.

Alleen het altijd onkenbare en ondoorgrondelijke Karana, de oorzaakloze oorzaak van alle oorzaken, zou zijn tempel en altaar moeten hebben op de heilige en nooit betreden grond van ons hart - onzichtbaar, ongrijpbaar onuitgesproken behalve door 'de zwakke stem' van ons geestelijke bewustzijn.

Zij die dit vereren, behoren dat te doen in de stilte en geheiligde eenzaamheid van hun ziel.

citaat uit: 'De Geheime Leer' - Deel I pagina 280 (Engels)

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be