'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
Studiemateriaal aangeboden voor november
Als verdraagzaamheid niet het gevolg van onverschilligheid is, dan is het duidelijk dat zij moet ontstaan uit vérstrekkende naastenliefde en
een diep medegevoel.

Onverdraagzaamheid is bij uitstek het gevolg van onwetendheid en jaloezie.

Hij die zo dwaas is, te geloven dat hij de grote oceaan in de waterkruik van zijn familie heeft gekregen, is natuurlijk onverdraagzaam voor zijn buurman die zich ook verbeeldt dat hij de wijde uitgestrektheid van de zee van waarheid in zijn eigen persoonlijke kruik geschonken heeft.

Maar iedereen die, evenals de Theosofen, weet hoe oneindig die oceaan van eeuwige wijsheid is, die door geen mens, groep of partij kan worden gepeild, hij die beseft hoe weinig het grootste door de mens gemaakte vat inhoudt in vergelijking met wat sluimerend en nog ongezien in zijn duistere, bodemloze diepten ligt, kan niet anders dan verdraagzaam zijn.

Want hij ziet dat anderen hun kleine waterkruiken uit hetzelfde grote reservoir hebben gevuld, waarin hij de zijne dompelde; en indien het water in de verschillende kruiken voor het oog anders lijkt, kan dit alleen zo zijn omdat het verkleurd is door onzuiverheden, die in het vat waren, voordat het kristalheldere element, een deel van de ene eeuwige en onveranderlijke waarheid, erin kwam.

H.P. Blavatsky

Andere artikels i.v.m.  Liefde, Ethica , door H.P.Blavatsky

- Liefde en het voorwerp van Liefde
- De reine  van Hart
- Handel voor en als het Zelf

rubriek : 'Eigen Publicaties'
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be