Zie hoe zoals de maan, weerkaatst wordt in de
rustige golven, Alaya weerkaatst wordt door
het kleine en door het grote, weerspiegeld wordt in
de allerkleinste atomen en er toch  niet in slaagt het hart van
allen te bereiken. Helaas, dat maar zo weinig mensen
voordeel halen uit de gave: de onschatbare gunst waarheid
te vernemen, de juiste waarneming der bestaande
dingen, de kennis van het niet-bestaande!


In deze voordracht trachten we het verband te ontdekken tussen het éérste vers op blz 75 en het tweede vers op blz 26 van de Stem van de Stilte.

In het eerste vers wordt ons geleerd, dat wat voor sommigen een loutere abstractie en fantasie lijkt, namelijk, Liefde tot uitdrukking gebracht als Mededogen, de grondwet van de gehele Macrokosmos is. Volgens de Stem van de Stilte de 'Wet der Wetten'. Een erg boute uitspraak, zowel vanuit een louter materialistisch standpunt, als van een zuiver religieus standpunt, indien men er van uit gaat dat de schepping dient om 'God' dient te plezieren, en dat 'God' ons zal straffen als we dit nalaten.

Het tweede vers, is volledig in lijn, met de 3de grondstelling die start met de zin 'De gelijkheid  in diepste wezen van alle zielen met de Universele Alziel (Alaya) enz…'  en vervolgt met ; 'de verplicht pelgrimstocht van elke ziel, een vonk van die Universele Alziel ….'.

In deze voordracht trachten we te verduidelijken op welke wijze die loutere abstractie van Liefde of mededogen op een erg concrete wijze verweven zit in de substantiële Kosmos waarin we leven. Deze 'oeverloze universele essentie' is echter niet alleen geïntegreerd in de macrokosmos, maar ook in zijn weerspiegeling, de Mens, die dit als enig zelfbewust Wezen kan ontdekken.

Tijdens deze lezing doen we een beroep op 'De Stem van de Stilte', de Geheime Leer, en het boek 'Studies in de Bhagavad Gita' van T. Subba Row om ons daarbij te helpen.

In  bijlage vindt U enkele verzen uit de 'Stem van de Stilte' die gebruikt kunnen worden.
12 november  : Alaya, de Universele Alziel, letterlijk of figuurlijk?
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be