Dat leidt direct tot een logische gevolgtrekking, zegt ze: als we elke serieuze zoeker naar waarheid met instemming begroeten en met open armen ontvangen, volgt daaruit dat er in onze kringen geen plaats is voor sektarisme, voor fanatici of voor hypocrieten die zich omgeven met een 'Chinese muur' van dogma's.

De wortel waaruit de prachtige plant groeit -die we Theosofie noemen- betekent vrijheid, en volledig onderzoek naar alle mysteries, natuurlijke, goddelijke en menselijke.

De zoektocht die we zelf kunnen ondernemen komt in de lezing uitgebreid aan bod en er wordt geprobeerd na te gaan welke toetsstenen we kunnen gebruiken om Waarheid te vinden en te herkennen.
Eén van de gebruikte metaforen zal zijn die van de druppel en de oceaan: zoals één druppel water bewijst dat er 'n bron is waar deze vandaan moet zijn gekomen, bewijst de menselijke geest het bestaan van de goddelijke geest.
10 september : De zoektocht naar waarheid
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be