Het Westerse denken is geneigd zich vast te bijten in de betekenis van woorden, alsof een terminologie ons de uiteindelijke raadselen van het universum kan onthullen.
Deze houding gaat echter voorbij aan het feit dat woorden slechts gekristalliseerde vingerwijzingen zijn die verwijzen naar onderliggende processen waar we maar al te gauw aan voorbij gaan.

Het onderwerp van de titel hoopt aan te tonen dat er een alternatieve aanpak bestaat om door de bomen het bos te leren zien en te ontdekken dat de studie van de Theosofie veeleer een methodiek vereist die universeel toepasbaar is, alsook eigen is aan de Theosofie zelf, dan het resultaat van een breinverstandelijke aanpak gesteund op een goed geheugen en intellectuele capaciteiten.

Misschien dat het dan meer een kwestie wordt van hoe we naar de dingen zien dan wat we eigenlijk zien.

27 mei : De Geheime Leer: filosofie of methodologie ?
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be