Verkeerd of juist gebruik ervan behoort dus tot de inherente mogelijkheden van de mens en kan (karmische) gevolgen teweeg brengen.

Want zodra hij gedachten produceert, hangen die niet in een soort luchtledige,
zonder verdere relatie tot b.v. de persoon die we in ons denken hebben zitten; Theosofie spreekt over elementalen -psychische kernen van bewustzijn- die in de gehele ruimte om ons heen aanwezig zijn.

Door deze op positieve of negatieve wijze 'in te kleuren' worden het entiteiten die in de atmosfeer een eigen leven gaan leiden en krachtig of zwak zijn al naargelang de impuls die we aan onze gedachten hebben meegegeven.

Het is van belang om in dit verband ook naar Bewustzijn te kijken; universeel van aard en lokaal werkzaam.

24 maart : Is de mens een vrij(e) denker?

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be