Home
Newsflash december 2020
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ werd op onze website een begin gemaakt van het in het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
 
'Publicaties'
'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
10 januari: Geweldloze weerbaarheid
24 januari: Minder ego, meer vrede?
Geweldloze weerbaarheid is het oplossen van conflicten zonder geweld te gebruiken of daarmee te dreigen .
 
Ook iemand psychologisch onder druk zetten is geweld.
 
Ons hoofd zit vol met verlangens, opinies, voor-en afkeer.
 
'Lees meer'
De titel voor deze lezing hebben we ontleend aan een boek van Jan Kersshot. Het boek legt de nadruk op Non-Dualiteit.
 
Een visie die uitgaat dat alleen het Ene, het Ultieme Bewustzijn, Ruimtelijkheid, … bestaat en al het andere illusoir is. Een visie die we bv. herkennen in de Advaita Vedanta, in sommige Boeddhistische scholen, bij Eckard Tolle.
 
Vrede is het doorzien en loslaten van het persoonlijke met al zijn strevingen, wensen en verlangens.
 
Dit loslaten brengt momenten van helderheid, van acceptatie van de eigen situatie, waarbij ideeën over verleden en toekomst, ik en de anderen, in een geheel ander perspectief komen te staan.
 
'Lees meer'
Voordrachten
Aandacht !
Wegens Corona zullen onze voordrachten voor het komende seizoen niet  'live' plaats vinden.
 
U kan deze voordrachten volgen via :
 
Zoom link Voordrachten G.L.T. Antwerpen
 
Indien u niet in beeld wenst te komen, dan aub camera afzetten bij het inloggen/beluisteren.
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be