Home
Newsflash februari 2021
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ werd op onze website een begin gemaakt van het in het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
 
'Publicaties'
'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
14 maart: Mededogen is eindeloos
28 maart: De theosofie van Johannes Reuchlin
Thich Nhat Hanh is de gekende zen-boeddhistische leider die o.a. Plum Village, een retraite-oord in Frankrijk oprichtte. Hij schreef ook talloze boeken over meditatie, mededogen en andere boeddhistische thema's. In zijn engagement, zijn werk en leven staat mededogen centraal.
Dat mededogen is niet alleen het resultaat van een deugdzaam leven in aandacht en meditatie.
 
'Lees meer'
Johannes Reuchlin (1455-1522) was een Duitse humanist, in zijn tijd de bekendste na Erasmus in het Heilige Roomse Rijk.
 
Humanisten keken met bewondering naar de oudheid en de antieke cultuur, waar de mens een grotere waardering kreeg dan in de middeleeuwen.
 
Om die cultuur beter te kennen leerden ze klassiek Latijn en ook al Grieks. Maar Reuchlin was de eerste Duitser die Hebreeuws kende.
 
Hierdoor ontdekte hij de schatten van de Joodse wijsheid.
 
'Lees meer'
Voordrachten
Aandacht !
Wegens Corona zullen onze voordrachten voor het komende seizoen niet  'live' plaats vinden.
 
U kan deze voordrachten volgen via :
 
Zoom link Voordrachten G.L.T. Antwerpen
 
Indien u niet in beeld wenst te komen, dan aub camera afzetten bij het inloggen/beluisteren.
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be