G.L.T. Antwerpen 
  Studieklas
 Woensdagnamiddag van 14.30u tot 16.00u 
 
Studies in 'De Geheime Leer' Deel I  van H.P. Blavatsky.
 
Wegens Corona vindt deze activiteit plaats via :
 
 
 
 NIEUWE
Studieklas
 Maandagavond van 20u tot 21u
 
 Data Oceaanklas:
11 en 25 januari/ 8 en 22 februari/ 8 en 22 maart/ 19 april
3, 17 en 31 mei/ 14 juni
 
Het enige wat je moet doen is enkele minuten voor aanvang inloggen op:
 
 
We gebruiken het boek.
Er is een online versie en blijkbaar is er met vorige edities niet zo veel veranderd.
 
 
 Werkwijze:
Er wordt getracht interactie tussen de studenten op gang te brengen waarbij we  vragen van de vorige klas als uitgangspunt nemen. Die vragen worden in laatste deel  van de klas geformuleerd.
 
Iedereen wordt uitgenodigd om tegen de volgende klas over de vragen na te denken, antwoorden te formuleren en elkaar aan te vullen, ... Probeer zelf antwoorden te geven ipv het voorlezen uit de literatuur. Bij online klassen is dit niet aan te raden. Na elke klas worden de vragen en verwijzingen per mail doorgestuurd.
 
We werken vraag per vraag.  Het eerste 45 minuten besteden we dan aan de antwoorden op de vragen. Daarna wordt er een stuk uit het boek gelezen en proberen we aan de hand daarvan vragen te formuleren. Het geeft ieder de kans om zelf antwoorden te zoeken, andere theosofische werken te raadplegen, elkaars inzichten te delen. Belangrijke onderwijsprincipes zijn: "zelf doen" en "van elkaar leren"  
 
 
Voor informatie kan u zich richten tot :  glt.info@theosofie.be
 
Avond Studieklas
 
1e Woensdagavond van 19.30u tot 20.45u 
 
Iedere eerste woensdag van de maand is het 'Algemene vragen en antwoorden'
 
Op deze avond is er de mogelijkheid om vragen te stellen die beantwoord zullen worden in het licht van de theosofie.
 
Wegens de pandemie zal deze studieklas gebeuren via :
 
 
 
U kan uw vragen ook vooraf schriftelijk richten aan : etienneknapen@outlook.com
 
 
Graag uw vragen ten laatste de 18e van iedere maand, zodat deze kunnen gebundeld worden.
 
Activiteiten 
Antwerpen : Studiebijeenkomsten
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be