Activiteiten 
 Datum
 Voordrachten januari tot en met mei 2021
   10/01
   24/01
  Geweldloze weerbaarheid
  Minder ego meer vrede
   14/02
   28/02
  De dynamiek van taal
  De Stem van de Meester
   14/03
   28/03
  Mededogen is eindeloos (De visie van Thich Nhat Hanh)
  De theosofie van Johannes Reuchlin
   11/04
  25/04
  De relatie tussen denkvermogen en het Zelf
  Het mysterie van de Heilige Graal
   09/05
   23/05
  Betekenis en werk van Helena Petrovna Blavatsky
  Muziek en Theosofie (gastspreker-optreden)
Antwerpen : Voordrachten 2021
Tweemaal per maand vindt er in de GLT Antwerpen een openbare voordracht plaats van 11u tot +/- 12u30.
 
Elke voordracht kan herbeluisterd worden via Youtube 'glt.Antwerpen'
Ook te vinden op deze website onder de rubriek :  'Publicaties - Voordrachten'
 
 
Plaats: GLT Antwerpen, Frans van Heymbeecklaan 6, 2100 Deurne
 
 
 
Wegens de Covid pandemie worden onze voordrachten tot nader order gegeven via Zoom
Wij houden u iedere maand op de hoogte.
 
Zoom link: Voordrachten G.L.T. Antwerpen
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be