Studiegroep Brabant 
    Studieavond 
Vanaf 7 september 2020 (week 37) vervolgt Studiegroep Brabant te Etten-Leur weer haar tweewekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van de oneven weken; van 19.15 tot 20.45
 
We komen bijeen in de Baai, Lukaserf2 te Etten-Leur.
Graag vooraf aanmelden (zie onder)
 
Het betreft bijeenkomsten van geïnteresseerden in de Oude Wijsheid waarbij we, door een uitwisseling van ideeën, proberen te onderzoeken hoe we de universele leringen kunnen toetsen en toepassen in ons dagelijks leven.
 
Gezamenlijk wordt het volgende bestudeerd:
 
Algemene Theosofische Basisleringen uit o.a. de 'Geheime Leer' van Helena Petrovna Blavatsky e.a.
 
We continueren het werk waarmee we vorig seizoen zijn gestart: ' De Sleutel tot de Theosofie', van H.P. Blavatsky.
Dit boek is in vraag en antwoord opgesteld en we herkennen daarin vaak de vragen die ook in onszelf leven.
Iedereen kan te allen tijde met deelname beginnen.
 
We sluiten de avonden steeds af met een beschouwelijk moment aan de hand van het praktisch-ethische werk van de heer William Q. Judge  'Brieven die me hebben geholpen'.
 
Er bestaan geen drempels om op elk willekeurig tijdstip te gaan deelnemen, en ieder moment is steeds geschikt om in te stromen!
 
Behalve oprechte belangstelling zijn er geen voorwaarden voor deelname.
Serieuze interesse en de bereidwilligheid naar elkaar te luisteren en een open dialoog aan te gaan zijn de enige 'criteria'
 
Iedereen is dan ook van harte welkom
   
 
Alle bijeenkomsten zijn  Gratis toegankelijk.
 
De Locatie 'de Baai'- Lukaserf 2 te Etten-Leur voldoet aan alle criteria om volgens de geldende Corona-maatregelen veilig samen te komen.
 
Op aanvraag kan een Corona-protocol worden toegezonden.
 
 
I.v.m. de inrichting van het lokaal a.u.b. tijdig aanmelden via e-mail mariavohe@hotmail.com
of telefoonnummer 076 503 4 503.  
              
                             
Activiteiten 
Etten-Leur : Studiebijeenkomsten 2020
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be