Home
De Geünieerde Loge van Theosofen (G.L.T.) werd in 1909 door Robert Crosbie gesticht met als doel de studie, toepassing en verbreiding van de oorspronkelijke theosofie.
 
De G.L.T. is een onafscheidelijk deel van de theosofische beweging. De term ‘loge’ betekent hier niet hetzelfde als in de vrijmetselarij en houdt geen verband met een of andere geheimzinnige activiteit; het betekent eenvoudig een ‘beschermde werkruimte’.
 
De G.L.T. is een centrum tot levensfilosofie, m.a.w. een school voor theosofie -  een geheel vrijwillige samenwerking van individuen, die trachten de theosofie aan de hand van de bronteksten te bestuderen en toe te passen.
 
Zij reduceert organisatie tot het minimum en verwerpt persoonlijke autoriteit of slaafs volgelingschap in alle morele en geestelijke kwesties.
 
Zij heeft geen reglement of bestuur en wordt in stand gehouden door vrijwillige bijdragen in tijd, werk en geld.
 
De G.L.T. legt de nadruk op individuele studie en onpersoonlijk werk als het veilige pad voor de ware theosoof, die wenst zichzelf te bekwamen om anderen steeds beter te helpen.
 
Er zijn wereldwijd zo’n 30-tal loges en studiegroepen; voor het Nederlandstalige gebied in Antwerpen, Den Haag, Etten-Leur.
Achtergrond 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be