Home
Eeuwige wijsheid 
 
Sinds oeroude tijden is er steeds een krachtige traditie van wijsheid geweest.  
 
Een mysteriewijsbeid, een bevrijdende leer van het Hart, die beweert dat de grote levensvragen, mits zij op een geduldige en juiste manier worden gesteld, kunnen worden beantwoord.  
 
Door de eeuwen heen hebben zieners en wijzen, die inzicht hadden in het menselijk leven en de oorzaken van het lijden, deze wijsheid proefondervindelijk onderzocht en beleefd. Legendarische figuren, zoals Hermes, Boeddha, Shankara en Jezus vertegenwoordigen belichamingen van deze verzamelde wijsheid der eeuwen. Deze kennis over de mens en zijn plaats in de kosmos wordt van oudsher aangeduid als esoterische wijsbegeerte, gnosis, brahma vidya of theosofie. 
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be