Home
Wat is theosofie? 
 
Het woord ‘theosofie’ is ontleend aan het Griekse theosophia en betekent ‘goddelijke wijsheid’ of wijsheid omtrent goddelijke, dat wil zeggen, universele en eeuwige werkelijkheden.
 
De term dateert uit de derde eeuw van onze jaartelling, maar theosofische leringen zijn van alle tijden en culturen. Sporen van deze wijsheid zijn in talrijke religies en filosofieën terug te vinden,
bijvoorbeeld in de vedanta, het hermetisme en het neoplatonisme.
 
Theosophia vertegenwoordigt een levende gnosis, een kennis of bewustwording van de geestelijke principes in de mens en het daardoor werkzaam worden van deze principes.
Deze kennis wordt esoterisch genoemd omdat zij zich bezighoudt met de verborgen essenties achter mens en kosmos.
 
Overal waar het denken heeft gestreden voor vrijheid, broederschap en verlichting van het lijden; overal waar geestelijke ideeën in tegenstelling tot materialisme en dogmatisme verspreid zijn, is de theosofische beweging te bespeuren. Bekende theosofen zijn Pythagoras, Valentinus, Plotinus, Suhrawardi, Bruno, Paracelsus, Boehme, Saint-Martin en Blavatsky.
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be