Home
Welkom 
Is het universum en het leven op aarde een toevallige samenloop van omstandigheden of zijn we geschapen door een antropomorfische god?
 
Is er een alternatief dat de dingen weergeeft zoals ze werkelijk zijn, een universum geregeerd door wetmatigheid?
 
Is er een toekomst voor de mensheid wanneer onze planeet haar einde bereikt? Bestaan er wezens op aarde die verder geëvolueerd zijn dan de mens en zullen wij hetzelfde stadium bereiken?
 
Gaat bewustzijn vooraf aan materie? Verandert vorm met de eisen van het bewustzijn?
 
Leven wij slechts eenmaal om dan in het niets te verdwijnen, of is het zinvol onze ervaringen te behouden en verder te evolueren door opnieuw te reïncarneren in menselijke vorm?
 
Bestaat er een intelligente basis om onze ethische beslissingen te funderen of is het leven slechts een klucht?
 
Terechte en interessante vragen...Deze website heeft de bedoeling u een richtingwijzer te bieden naar mogelijkheden en kanalen om dergelijke vragen te bestuderen en beantwoord te krijgen. 
 
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be