Op die manier worden we gedicteerd door ons denken en zijn we geen vrije mensen.
 
Onze persoonlijkheid kan zeer egoïstisch en gewelddadig zijn, maar ons spirituele Zelf is geweldloos, vredevol en evenwichtig.
 
Revoluties breken los tegenover dictators, sociale misbruiken en discriminatie. Maar een revolutie zonder geweld is uitzonderlijk.
 
Ahimsa (het vermijden van himsa (letsel) is een spiritueel filosofisch concept van geweldloosheid en eerbied voor al het leven.
Hoe staan we daar als theosofen tegenover?
10 januari: Geweldloze weerbaarheid
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be