Samen met Giovanni Pico della Mirandola is hij de grondlegger van de christelijke kabbala, die in het westerse esoterisme een blijvende invloed heeft gehad.
 
Als humanist verdedigde hij de gewetensvrijheid en als theosoof ontsloot hij de primordiale wijsheid.
 
28 maart: De theosofie van Johannes Reuchlin
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be