Als je het persoonlijke kunt loslaten, ontstaat er ontspanning en vrede in jezelf en ook met de wereld om je heen.
Het herontdekken van Dat wat we allemaal zijn, leidt tot minder identificatie met het ego, meer innerlijke rust én minder conflicten met de anderen. Het leren omgaan met anderen, leren samenwerken en samenleven is een probleem dat zich dagelijks stelt. In ons eigen, in onze omgeving, en zeker ook in de hele wereld. Het is makkelijk om voorbeelden te geven waarin duidelijk egoïstische motieven alleen maar meer en meer conflict met zich meebrengt.
 
Hoe zouden we als theosofen op deze vraag kunnen antwoorden?
Welke elementen zijn daarbij belangrijk?
Eenheid en daaruit voortvloeiend broederschap staan hoog in ons vaandel.
 
Toch zien we dat we zelfs op eigen functioneren, ons eigen denken weinig impact kunnen hebben. Ons denken, voelen en willen zijn doorspekt met afgescheidenheid en egoïsme.
 
Welke antwoord of antwoorden zou dus de Theosofie op deze kwestie geven?
24 januari: Minder ego, meer vrede?
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be