About 
3 doelstellingen 
Het vormen van een kern van Universele Broederschap van de Mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, persoonlijke omstandigheden of richting.
 
De vergelijkende studie van oude en moderne religies, filosofieën en wetenschappen en het aantonen van het belang van zo'n studie.
 
Het onderzoek van de onverklaarde natuurwetten en de latente psychische vermogens in de mens.
 
Home
Publicaties 
Over ons
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be