About 
Aansluiting bij de Loge 
Geheel volgens de opzet, zoals die de oprichter van de G.L.T.'s voor ogen stond, hebben deze autonome organismen wereldwijd geen bestuur, geen betalende leden en heffen ze geen toegangsprijzen bij hun activiteiten. Er is echter een tekst voorzien, voor het geval belangstellenden zich willen engageren met het Theosofisch gedachtegoed en doel en streven van de Loge. Degenen die zich willen aansluiten, kunnen via een een handtekening het volgende onderschrijven:
 
“Ik betuig hiermede mijn instemming met de doeleinden van deze Loge zoals in haar Beginselverklaring uiteengezet en daarom wens ik mij aan te sluiten, met dien verstande dat deze verbintenis tot geen andere verplichtingen mijnerzijds leidt dan die, welke ik zelf zal bepalen”
 
Het bovenstaande is de verklaring die getekend wordt door hen die zich bij de Geünieerde Loge van Theosofen willen aansluiten.
 
Aan iedereen, die zich aangetrokken voelt tot deze beweging worden gaarne inlichtingen verstrekt. Er zijn geen verplichte contributies en er worden geen formaliteiten vereist. 
 
Home
Publicaties 
Over ons
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be