Karma
 
Tetagrammaton
 
Een Gesprek over de Monade
 
De Oorsprong van het Kwaad
 
Het Universele Denkvermogen
Waarom Theosofie ?
 
Contemplatie
 
Wat is onsterfelijkheid
Onsterfelijkheid
 
Een Commentaar op de Gayatri
 
Het behoud van energie
 
Handel voor en als het Zelf
De Reine van Hart
Liefde en het voorwerp van Liefde
 
 
Intuïtie en geweten
 
H.P.B. over geheugen
 
De Persoonlijkheid in het dagelijkse leven
 
Theosofisch Bekeken : Meditatie
 
 
 
Denkvermogen/Manas, verschillende artikels
 
De Gelofte van Zwijgzaamheid - B.P.Wadia
 
Overpeinzingen 'De Wil'  verschillende artikels
 
Zielsverhuizing - W.Q.Judge
 
Bewustzijnstoestanden na de dood: kama-loka - Tijdschrift 'Theosofie' Vol 12 Nr 2
 
Het Geestelijke leven voor de gewone mens - B.P.Wadia
 
 
Wijze Woorden van een Meester
 
Alchemie Transformatie naar ons Innerlijk Zelf
 
Het Mysterie van het Ego, Een verzameling van de relatie tussen Manas en de Manasaputra
 
 
 
 
Publicaties 
Eigen Publicaties
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be