Publicaties eigen uitgave - Gele Reeks 
 
 
Boek1
Introductie Gele Reeks
1) Apollonius van Tyana : De Grote Adept van de Eerste Eeuw
2) Simon Magus : De Verlichte Wijze van de Eerste Eeuw
3) Epictetus : Slaaf en Wijze
4) Paulus van Tarsus : De Ingewijde Apostel
5) Marcus Aurelius : Keizer en Wijze
6) Albinus : De Mysterieuze Schakel
7) Galenus : Arts en Wijsgeer
8) Ammonius Saccas : De Theodidaktos
9) Plotinus : De Nieuwe Plato
10) Porphyrius : De Theurg
11) Jamblichus : De Theosoof
 
Boek2
1) Basilides : De gnosticus
2) Origenes : Kerkvader en Ketter
3) Julianus: 'De Afvallige'
4) Hypatia: Filosofe en Martelares
5) Synesius: Filosoof en Bisschop
6) Proclus
7) Hiërocles
8) Dionysius
9) Boëthius
10) De Grote Theosofen
 
Boek3
1) Rabi'Ah van Basra
2) Djabir : Vader van de Alchemie
3) Al Kindi : Arabische filosoof
4) Johannes Scotus Erigena
5) Al-Farabi-de Neoplatonist van de Islam
6) Ibn Masarra
7) Symeon, de Nieuwe Theoloog
8) Avicenna of Ibn Sina
9) Al-Hoedzjwiri, Al-Khayr, Al-Halladj
10) Suhrawardi
 
Boek4
1) Ibn Gabirol of Avicebron
2) Franciscus van Assisi
3) Albertus Magnus
4) Djalaloeddin Roemi
5) Roger Bacon
6) Hadewych
7) Fakhroeddin
8) Ramón Llull
9) Meister Eckhart
10) Mozes de León
 
Boek5
1) Jan van Ruusbroec
2) Tsong-Kha-Pa
3) Christiaan Rosenkruis
4) Juliana van Norwich
5) Thomas A Kempis
6)  Nicolaas van Cusa
7)  Marsilio Ficino
8)  Pico della Mirandola I
9)  Pico della Mirandola II
10) Pico della Mirandola III
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne 
E-mail : theosofie@skynet.be