Index tijdschrift THEOSOFIE (14 delen) 
 
Winter 2012 : Theosofie Vol14 Nr1
 
Lente 2012 : Theosofie Vol14 Nr2
 
Zomer 2012 : Theosofie Vol14 Nr3
 
Herfst 2012 : Theosofie Vol14 Nr4
 
 
 
 
Publicaties 
Tijdschrift Theosofie : 2012 
De oude jaargangen worden, voor zover voorradig, nog steeds verkocht. Daarvoor gelden 2 prijscategorieën:
 
De jaargangen 1999 t/m 2005:  €  8.-- per 4 nummers of
€ 2.50 per stuk [exclusief verzendkosten]
 
De jaargangen 2006 t/m 2012:  €15.-- per 4 nummers of
€ 4.--  per stuk  [exclusief verzendkosten]
 
Losse exemplaren of volledige jaargangen kunnen worden afgehaald op de Logeadressen en bij de Studielokalen.  
De adressen vindt u onder de rubriek 'contact'
 
Verzending per post zal om praktische redenen uitsluitend plaatsvinden
-Na bestelling per telefoon of mail en
-Na betaling vooraf
 
Verzendkosten kunnen op voornoemde mailadressen worden opgevraagd en hangen uiteraard af van het gewicht. 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be