Een greep uit onze voordrachten 2021 om te beluisteren:
 
21-01-10 Geweldloze weerbaarheid (Youtube)
21-01-24 Minder ego meer vrede (Youtube)
 
21-02-14 De Dynamiek van taal (Youtube)
21-02-28 De stem van de Meester (Youtube)
 
 
Al onze activiteiten  zijn gebaseerd op vrijwillige bijdrage in geld, tijd en werk.
 
Mocht u na het beluisteren van onze voordrachten ons willen steunen, kan u een bijdrage storten op
 
rekening nummer:  IBAN:BE24 9730 2671 4238
                             BIC:ARSPBE22XXX
 
 
 
Met dank voor uw steun.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaties 
Voordrachten : 2021
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be